روبان

کلینیک مجازی تخصصی بیماری های پستان

مشاوره جدید ورود به سامانه

پزشکان روبان
جراحی

دکتر احمد کاویانی
فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پستان
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر   شروع مشاوره

دکتر رامش عمرانی پور
فلوشیپ فوق تخصصی جراحی سرطان و پستان
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر   شروع مشاوره

دکتر سید احمد الهی
فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پستان
استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز

بیشتر   شروع مشاوره

دکتر حمید احمدی
فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پستان
استادیار پژوهشکده سرطان معتمد

بیشتر شروع مشاوره

دکتر علی عرب خردمند
فلوشیپ فوق تخصصی جراحی سرطان و ترمیمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر  

دکتر عبدالعلی عصاریان
فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پستان
استادیار جراحی، همکار دانشکاه علوم پزشکی تهران

شروع مشاوره

دکتر آسیه الفت بخش
متخصص جراحی عمومی-پستان
دانشیار مرکز تحقیقات سرطان پستان پژوهشکده معتمد

بیشتر   شروع مشاوره

دکتر نگار معشوری
متخصص جراحی عمومی - بورد تخصصی فلوشیپ جراحی پستان
شروع مشاوره

دکتر امیر پاشا ابراهیمی
فلوشیپ جراحی پستان - بورد تخصصی جراحی عمومی
شروع مشاوره

دکتر معراج فربد
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی پستان
شروع مشاوره
رادیولوژی


دکتر معصومه گیتی
متخصص رادیولوژی، فلو شیپ تصویربرداری پستان
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر
شروع مشاوره


دکتر مریم رحمانی
متخصص رادیولوژی، فلو شیپ تصویربرداری پستان
استاد رادیولوژی دانشگاه تهران

بیشتر
شروع مشاوره


دکتر تکتم بهشتیان
متخصص رادیولوژی، فلو شیپ تصویربرداری پستان
استادیار مرکز تحقیقات سرطان پستان پژوهشکده معتمد

بیشتر


دکتر افسانه علی خاصی
متخصص رادیولوژی، فلو شیپ تصویربرداری پستان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر
شروع مشاوره


دکتر ناهید صدیقی
متخصص رادیولوژی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان امام خمینی

بیشتر
شروع مشاوره
پرتودرمانی-انکولوژی

دکتر مهدی عقیلی
متخصص پرتودرمانی-انکولوژی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر   شروع مشاوره

دکتر فرناز آموزگار هاشمی
متخصص پرتودرمانی-انکولوژی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر   شروع مشاوره

دکتر بیتا کلاغچی
متخصص پرتودرمانی-انکولوژی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر   شروع مشاوره

دکتر علی مطلق
متخصص پرتودرمانی-انکولوژی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شروع مشاوره

دکتر مرضیه لشکری
متخصص پرتودرمانی-انکولوژی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر   شروع مشاوره
خون و سرطان بالغین


دکتر فاطمه اصفهانی
فوق تخصص خون و سرطان بالغین (انکولوژی)
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیشتر
شروع مشاوره


دکتر فرهاد شاهی
فوق تخصص خون و سرطان بالغین (انکولوژی)
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر
شروع مشاوره


دکتر صنمبر صدیقی
فوق تخصص خون و سرطان بالغین (انکولوژی)
استاد دانشکاه تهران

بیشتر
شروع مشاوره
زنان


دکتر اشرف معینی
متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ فوق تخصصی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر
شروع مشاوره


دکتر شیما محیطی
فلوشیپ فوق تخصصی ناباروری
پژوهشکده رویان، جهاد دانشگاهی

بیشتر
شروع مشاوره
ژنتیک پزشکی


دکتر کیوان مجیدزاده
متخصص ژنتیک سرطان 
استادمرکز تحقیقات سرطان پستان پژوهشکده معتمد

بیشتر
شروع مشاوره


دکتر رضا شیرکوهی
متخصص ژنتیک پزشکی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر
شروع مشاوره
پاتولوژی


دکتر فرید آزموده
متخصص پاتولوژی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر
شروع مشاوره


دکتر منصور جمالی زواره ای
متخصص پاتولوژی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر
شروع مشاوره
مشاوره


دکتر علی اکبر نجاتی صفا
متخصص روانپزشکی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر
شروع مشاوره


دکتر برجعلی لو
دکترای روانشناسی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر
شروع مشاوره
طب تسکینی، بازتوانی و لنفوتراپی


دکتر شهپر حقیقت
دوره تکمیلی لنفوتراپی
دانشیار مرکز تحقیقات سرطان پستان، پژوهشکده معتمد

بیشتر
شروع مشاوره


دکتر معصومه لطفی
دوره تکمیلی لنفوتراپی

بیشتر
شروع مشاوره


دکتر مامک طهماسبی
متخصص طب تسکینی

بیشتر
شروع مشاوره
پزشکی هسته ای


دکتر سعید فرزانه فر
متخصص پزشکی هسته ای
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر
شروع مشاوره
مشاوره کرونا - بیماری های داخلی - پزشکان مهمان روباندکتر نرجس زارعی
متخصص بیماری های داخلی
عضو هیئت علمی بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر
شروع مشاوره


دکتر محسن میدانی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
فلوشیپ فوق تخصصی عفونت در بیماران مبتلا به کانسر و پیوند
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر
شروع مشاورهدکتر جلیل مکارم
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر
شروع مشاوره