روبان

کلینیک مجازی تخصصی بیماری های پستان

مشاوره جدید ورود به سامانهدکتر رامش عمرانی پور
تحصیلات
پزشکی عمومی:
سال ۱۳۷۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
دوره تخصصی:
 سال ۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
دوره های فوق تخصصی:
فلوشیپ جراحی سرطان وپستان سال ۲۰۰۳ میلادی دانشگاه کلود برنارد فرانسه
رتبه علمی
استاد تمام، دانشگاه علوم پزشکی تهران
تجربیات کاری در زمینه فوق تخصصی
دکتر عمرانی پور یکی از شاخص ترین جراحان در رشته فوق تخصصی جراحی سرطان و پستان می باشد و اولین خانم جراح عمومی است که به رتبه استادی ارتقا یافته است. ایشان در سال ۱۳۸۴ با همکاری پیشکسوتان بزرگ انستیتو کانسر دوره فوق تخصصی جراحی سرطان را راه اندازی کرد واز همان سال به عنوان مسئول دوره فوق ونیز از سال ۱۳۹۶ به عنوان مسئول دوره فوق تخصصی جراحی پستان در دانشگاه تهران موفق به آموزش بیش از ۴۸ جراح فلوشیپ از اقصا نقاط کشور در این دورشته فوق تخصصی شده اند.
مقالات چاپ شده
بیش از یکصد مقاله از دکتر عمرانی پور در مجلات علمی داخلی و بین المللی به چاپ رسیده است که در این میان عمده مقالات چاپ شده، در زمینه بیماری های پستان است. تعدادی از این مقالات مانند بیوپسی غده لنفاوی نگهبان در سال ۱۳۷۸ و ماستکتومی با حفظ پوست در سال ۱۳۸۷ نشانه به روز بودن ایشان در زمینه پیشرفتهای علمی و عملی جراحی پستان می باشد
مسئولیت های علمی مرتبط  
معاون آموزشی انستیتو سرطان از سال ۱۳۸۵
رییس مرکز تحقیقات بیماریهای پستان دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۹۶
معاون پژوهشی گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۹۷
محل کار
بخش دانشگاهی: انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی
مطب: ۲۲۶۶۸۶۱۱
شروع مشاوره