روبان

کلینیک مجازی تخصصی بیماری های پستان

مشاوره جدید ورود به سامانهدکتر فرهاد شاهی
تحصیلات
پزشکی عمومی:
سال 1375 ، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
دوره تخصصی:
 سال 1382 ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره های فوق تخصصی:
سال 1389 ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه علمی
دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران
تجربیات کاری در زمینه فوق تخصصی
دکتر شاهی از سال 1389 در گروه داخلی بیمارستان امام خمینی تهران مشغول به فعالیت است. فعالیت ایشان در حوزه های بیماری های خوشخیم و بدخیم خونی در بیمارستان ولی عصر می باشد. در حیطه بیماری های انکولوژی در مرکز انستیتیو کانسر تهران مشغول به فعالیت هستند. مهمترین حیطه های کاری ایشان مربوط به بیماری های بدخیم پستان است.
مقالات چاپ شده
مشارکت در فعالیت های پژوهشی حیطه سرطان پستان در طول سال گذشته:
A Phase III, randomized, two-armed, patient-outcome assessor-data analyzer blinded, parallel active controlled non-Inferiority clinical trial study of AryoTrust™ (AryogenTrastuzumab) efficacy and safety in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Positive breast cancer in comparison to Herceptin® (Genentech/Roche) control
A Phase III , randomized, two armed, parallel, double-blind, active controlled, equivalency clinical trial to determine the therapeutic efficacy and safety between Pertuzumab (produced by CinnaGen Co.) plus Trastuzumab, Carboplatin and Docetaxel compared
Tamoxifen in the Management of Breast Cancer: A Case Presented in Multidisciplinary Session With Clinical Discussion and Decision-Making
Treatment outcomes and clinicopathologic characteristics of triple-negative breast cancer: A report from cancer institute of Iran Trastuzumab-induced cardiomyopathy evaluation by combined echocardiography and biomarkers in patients with breast cancer
Assessment of carvedilol therapy in prevention of heart failure in HER2 positive breast cancer patients receiving trastuzumab
برای بازدید مقالات علمی و کتابهای تخصصی نگارش شده و سایر فعالیت های علمی دکتر شاهی، اینجا را کلیک کنید.
مسئولیت های علمی مرتبط  
مهمترین مسئولیت های علمی ایشان عبارتند از:
oعضویت در تومور بورد کانسر پستان-انستیتو کانسر-بیمارستان امام خمینی 
oعضویت در تیم هم اندیشی سرطان کولورکتال-بیمارستان امام خمینی 
oعضویت در تیم هم اندیشی سرطان کبد و مجاری صفراوی-بیمارستان امام خمینی 
oآموزش پزشکی
oمدرس گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
محل کار
بخش خون، بیمارستان ولی عصر، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
بخش انکولوژی، انستیتو کانسر، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
بخش خون و سرطان، بیمارستان مهراد تهران
آدرس مطب یا محل کار
بزرگراه چمران، پمپ بنزین ولنجک ، خیابان یمین، خیابان مقدس اردبیلی، روبروی سفارت ژاپن ، نبش فرخ، طبقه سوم
تلفن: 021-22170514
شروع مشاوره