روبان

کلینیک مجازی تخصصی بیماری های پستان

مشاوره جدید ورود به سامانهدکتر شهپر حقیقت

>>> شروع مشاوره
تحصیلات
پزشکی عمومی:
سال1375  دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره تخصصی:
 اپیدمیولوژی سال 1392 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دوره های فوق تخصصی:
لنفولوژی سال 1384 کالج فولدی آلمان
رتبه علمی
دانشیار مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی
تجربیات کاری در زمینه فوق تخصصی
دکتر شهپر حقیقت از موسسین مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی در سال 1375 می باشد که در طراحی و راه اندازی زیر ساختهای بالینی و پژوهشی آن نقش فعال داشته اند. وی ضمن ارائه ی آموزشهای علمی تخصصی مرتبط با بیماری های پستان و متدلوژی تحقیق، مسئولیت طراحی و اجرای پروژه های متعدد تحقیقاتی درزمینه ی غربالگری، تشخیص، درمان و پیگیری سرطان پستان را نیز بعهده داشته اند. دکتر حقیقت از سال 1384 پس از گذراندن دوره های پیشرفته لنفولوژی در کشور آلمان، در درمان بیماران مبتلا به لنف ادم فعالیت داشته اند. ایشان ضمن حضور فعال در مجامع علمی ملی و بین المللی مربوطه، مقالات و کتب متعددی در این زمینه به چاپ رسانده اند که منابع ارزشمندی جهت استناد محققین داخل و خارج از کشور می باشند.
مسئولیت های علمی مرتبط  
راه اندازی اولین سرویس مشاوره تلفنی تخصصی بیماری های پستان (سال 1375)
راه اندازی اولین کلینیک لنف ادم در مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی (سال 1382)
نویسنده ی مسئول درتدوین اولین راهنمای بالینی بیماری های پستان به زبان انگلیسی (سال 1378)
همکاری در تدوین و اجرای اولین دوره ی آموزشی لنف ادم در ایران (سال 1391)
مسئولیت فنی کلینیک بیماری های پستان جهاد دانشگاهی (سال 92 – 1381)
سردبیر فصلنامه ی بیماری های پستان ایران ( سال 1393 تاکنون)
 عضویت انجمن بین المللی لنفولوژی، کمیته اخلاق مرکز تحقیقات سرطان پستان و شوراهای علمی متعدد تخصصی آموزشی و پژوهشی پزشکی
مقالات چاپ شده
اهم فعالیت های تحقیقاتی دکتر حقیقت عبارتند از: طراحی، اجرا یا مشاوره ی تخصصی دربیش از 65 پروژه ی پژوهشی، راهنمایی و مشاوره حدود 30 پایان نامه ی دانشجویی، همکاری در تدوین 16 جلد کتاب، انتشار بیش از 80 مقاله در مجلات معتبر علمی و بین المللی، کسب 11 جایزه ی برگزیده ی ملی و بین المللی.
محل کار
مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی
آدرس مطب یا محل کار
تهران خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندي، خیابان یکم،پلاک 4، همکف ،واحد 2،کلینیک لنفوتراپي پویا 
تلفن : 88763768-88173530