روبان

کلینیک مجازی تخصصی بیماری های پستان

مشاوره جدید ورود به سامانهدکتر تکتم بهشتیان
تحصیلات
پزشکی عمومی:
۱۳۷۶ از دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دوره تخصصی:
 ۱۳۷۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره های فوق تخصصی:
فلوشیپ سی تی اسکن از دانشگاه شهید بهشتی ، تهران و فلوشیپ ام ار ای دانشگاه بریتیش کولمبیا ، کانادا
رتبه علمی
استادیار ، پژوهشکده سرطان پستان
تجربیات کاری در زمینه فوق تخصصی
تصویربرداری پستان: دکتر بهشتیان کارخود را در زمینه تصویر برداری پستان مدت اندکی بعد از اتمام دوره تخصصی در پژوهشکده سرطان پستان شروع کرد.از سال ۱۳۸۱ بطور فوق تخصصی در تصویربرداری پستان فعالیت نموده است.برگزاری تعداد زیادی کارگاه اموزشی تخصصی درامر تصویربرداری پستان در کنگره های رادیولوژی کنگره های پستان و در پژوهشکده سرطان پستان از جمله فعالیتهای اموزشی ایشان می باشد که تعداد زیادی ازرادیولوژیستها در جهت افزایش توانایی خود در تصویر برداری پستان از ان استفاده کرده اند .دکتر بهشتیان از رادیوبوژیستهای پیشرو در استفاده از روش جدید نمونه برداری از پستان با استفاده از دستگاه وکیوم بیوپسی می باشد.
مقالات چاپ شده
از دیگر فعالیتهای علمی دکتر بهشتیان چاپ چندین مقاله در مجله های علمی داخلی و خارج کشور و همکاری در انجام چندین طرح پژوهشی در پژوهشکده سرطان پستان می باشد. بعضی از این طرحهای پژوهشی به درخواست وزارت بهداشت انجام شد . از دستاوردهای دیگر ایشان مشارکت در تدوین کتاب پروتکل تشخیص و درمان سرطان پستان پژوهشکده سرطان می باشد.
برای بازدید مقالات علمی و کتابهای تخصصی نگارش شده و سایر فعالیت های علمی دکتر بهشتیان، اینجا را کلیک کنید.
مسئولیت های علمی مرتبط  
o مسئول بخش تصويربرداري پژوهشکده سرطان 
oریاست بخش تصویربرداری بیمارستان عرفان نیایش از سال ۱۳۹۶
محل کار
بخش تصویربرداری پژوهشکده سرطان پستان
آدرس مطب یا محل کار
بخش تصویربرداری بیمارستان عرفان سعادت اباد
بخش تصویربرداری بیمارستان عرفان نیایش.
شروع مشاوره